การกำเนิดของพืชมีดอก

การกำเนิดของพืชมีดอก The birth of flowering plants ในบรรดาสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช นั้นนับว่ากลุ่มพืชมีดอก flowering plants หรือแองจิโอสเปริม์ มีจำนวนชนิด มากที่สุดและมีความหลากหลายของถิ่นที่อาศัยมากกว่าพืชกลุ่มอื่นๆ พืชมีดอกมีทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุกหลายฤดู ไม้ลัมลุกฤดูเดียว และไม้เลื้อยที่มีเนื้อไม้ มีทั้งขนาดเล็กเพียง 1 มิลลิเมตร เช่น สกุลไข่น้ำ ไปจนถึงไม้ยื่นต้นขนาดมหึมา ลักษณะของพืชมีดอก…