เมื่อรู้สึก ปวดตา จากการจ้องคอมทำงาน

รู้สึก ปวดตา eyestrain จากการจ้องคอมทำงาน ปัจจุบันนี้ อาการปวดตา eyestrain จากมักมีสาเหตุมากจากการที่เราต้องจ้องคอมพิวเตอร์ในเวลาทำงาน ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโรคที่เกิดขึ้นกับคนทำงานในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว  ทำให้คนทำงานส่วนใหญ่จะพบปัญหาอาการปวด เมื่อยล้า แสบตา  สู้แสงเป็นเวลานานไม่ได้ และเกิดโรคต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้น บทความนี้เราจะมาพูดถึงโรคที่มักจะเกิดขึ้นจากการจ้องคอมทำงานเป็นเวลานานๆ กันว่าเป็นอย่างไร มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร หากเกิดอาการขึ้นแล้ว อาการปวดตา eyestrain เกิดจากอะไร? สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจาก การจ้องดูคอมพิวเตอร์ในระหว่างการทำงาน…