ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Empathy Skill การเอาใจเขามาใส่ใจเรา Empathy Skill  โดยเป็นสุภาษิตคำสอนของประเทศไทย ที่ไม่ว่าใครก็คงจะเคยได้ยินกันมาแล้วทั้งนั้น มีความหมายของสุภาษิตนี้ ว่า การที่ก่อนจะลงมือทำอะไรจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยเสมอ และคำสอนนี้เองซึ่งตรงกับทักษะที่สำคัญ ที่กำลังได้รับการกลาวถึงเป็นอย่างมากอย่าง หรือ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและทักษะนี้ได้กลายมาเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกวงการเริ่มให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจ การบริหารงานในองค์กร ไปจนถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเข้าอกเข้าใจพนักงานด้วยกันได้อีกด้วย ดังนั้นบทความนี้จะทำให้เราได้รู้จักทักษะนี้กันให้มากขึ้น แล้วมาดูว่าวิธีการประยุกต์ใช้ทักษะนี้ในสถานที่ทำงานนั้นจะต้องทำอย่างไร แล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ทักษะนี้   Empathy Skill คือทักษะอะไร? โดยทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนี้…

Empathy Skill ทักษะที่จะทำให้คุณสามารถเข้าใจความรู้สึกคนอื่นมากยิ่งขึ้น

  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นสุภาษิตคำสอนของประเทศไทย ที่ไม่ว่าใครก็คงจะเคยได้ยินกันมาแล้วทั้งนั้น โดยความหมายของสุภาษิตนี้ หมายถึง การที่ก่อนจะลงมือทำอะไรจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยเสมอ    และคำสอนนี้เองซึ่งตรงกับทักษะที่สำคัญ ที่กำลังได้รับการกลาวถึงเป็นอย่างมากอย่าง Empathy Skill หรือ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   และทักษะนี้ได้กลายมาเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกวงการเริ่มให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจ การบริหารงานในองค์กร ไปจนถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเข้าอกเข้าใจพนักงานด้วยกันได้อีกด้วย   ดังนั้นบทความนี้จะทำให้เราได้รู้จักทักษะ Empathy กันให้มากขึ้น แล้วมาดูว่าวิธีการประยุกต์ใช้ทักษะนี้ในสถานที่ทำงานนั้นจะต้องทำอย่างไร แล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ทักษะนี้…