เรียนรู้เรื่อง ประเทศกำลังพัฒนา

ประเทศที่กำลังพัฒนา developing country ประเทศกำลังพัฒนา developing country นอกจากจะเป็นประเทศที่ยากจน มีรายได้ต่ำแล้วยังเป็นประเทศที่ประชากรขาดการศึกษา มีจำนวนผู้ที่ไม่รู้หนังสือมาก ความยืนยาวของอายุเฉลี่ยของประชากรยังต่ำมาก ประชาชนพบปัญหาการว่างงาน อดอยากและมีโรคภัยไข้เจ็บมาก เพื่อให้เข้าใจสภาพประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น ก็ควรจะพิจารณาเป็นด้าน ๆ ไป developing country ด้านเศรษฐกิจ เป็นอย่างไร ประเทศกำลังพัฒนาส่วนมากเป็นประเทศยากจน ประชากรมีรายได้ต่ำ เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด ประสิทธิภาพในการผลิตต่ำมาก ทั้งนี้…