สารพันธุกรรมของร่างกายมนุษย์

ยืน Gene สารพันธุกรรมของร่างกายมนุษย์ สำหรับยีน Gene นั้น ก็เหมือนเป็นตัวควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต บนโครโมโซมจะมียีนจำนวนมากอยู่รวมกัน รูปร่างและขนาดของโดรโมโซมจะแปรผันในระหว่างวัฏจักรชีวิตของเซลล์ ยืน gene คืออะไร หากจะถามว่า ยีน คืออะไร ก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วนั้น ยีนที่อยู่บนโครโมโซมจะมีการเรียงตัวไม่ต่อเนื่องคือ ช่วงรหัสสำหรับกำหนดชนิดของกรดอะมิโนเรียกว่าเอ็กซอน (exon)และช่วงที่ไม่ใช่รหัสสำหรับกรดอะมิโนเรียกว่า อินทรอน (intron) หน้าที่ของยืนคือ การควบคุมและส่งผลมายังฟีโนไทป์…