ถ้าธุรกิจไม่มี Facebook จะเป็นอย่างไร

แต่ถ้าเป็นธุรกิจไม่ว่าจะค้าขายทั่วไปไปจนบริษัทใหญ่ถ้าธุรกิจไม่มี Facebook ผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ลองมาช่วยกันวิเคราะห์ดู แน่นอนว่าประเด็นหลักๆ คงเป็นเรื่องการตลาด โดยผลกระทบย่อมมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดของธุรกิจอย่างแน่นอน แบบธุรกิจต่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจเหล่านี้ FB แทบไม่มีความสำคัญใด ๆ เลย เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดหา หรือ ต้องมีการประชุมนำเสนอ ทำข้อตกลง ไปจนถึงการประมูล ที่ไม่ใช่ส่งถึงคนจำนวนมากหรือบุคคลทั่วไป ดังนี้ FB จะมีหรือไม่ก็ไม่สำคัญ แบบธุรกิจต่อลูกค้า…