ขั้นตอนบริหารทรัพย์สินถาวร

ขั้นตอนบริหารทรัพย์สินถาวร Steps in Fixed-Assets Management การลงทุนในสินทรัพย์ Assets ถาวรนับวันจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่ายบริหารของกิจการจะต้องพิจารณา เพราะในปัจจุบันนี้ค่าแร งงานนับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากคนงานจะหันไปทำงานประเภทที่ต้องใช้ความชำนาญมากขึ้น ส่วนการทำงานซ้ำซากจำเจ จะต้องใช้เครื่องจักรมาช่วย ดังนั้นฝ่ายบริหารจะต้องพยายามหาทางที่จะนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน และยิ่งในปัจจุบันนี้การแข่งขันมีมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้อง ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง ซึ่งการจะลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   การบริหารทรัพย์สินถาวร Assets เป็นอย่างไร เนื่องจากการบริหารทรัพย์สินถาวรมีความสำคัญอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องทราบขั้นตอนในการบริหารทรัพย์สินอย่างน้อยที่สุดสองขั้นตอนคือ จัดประเภทของข้อเสนอเละ…