สำนวนภาษาอังกฤษ Idioms

สำนวนภาษาอังกฤษ Idioms

ผู้คนโดยทั่วไปแล้ว อาจจะไม่ค่อยชินกันการใช้หรือการอ่านสำนวน Idioms ของภาษาอังกฤษเท่าไหร่นัก เพราะด้วยความยากและไม่ได้มีความหมายตรงๆของศัพท์ และไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย จึงไม่สามารถแปลได้ออกเลยว่าสำนวนนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไร โดยในบทความนี้เราจะทุกคนไปทำความรู้จักกับสำนวนภาษาอังกฤษกันว่าเป็นอย่างไร

ความหมายและประโยชน์ของสำนวน Idioms

ศัพท์สำนวน คือ กลุ่มคำที่มีความหมายและนัยยะพิเศษ โดยเฉพาะ การเรียนรู้สำนวนเหล่านั้น จะต้องใช้การท่องจำความหมายเพียงเท่านั้น และศึกษาใด้จากพจนานุกรรมหรือจากหนังสือศัพท์ สำนวนโดยเฉพาะ

 ศัพท์บางคำเป็นทั้งศัพท์ที่มีความหมายปกติดามตัวอักษร และสามารถใช้เป็นสำนวนใด้ ดังนั้นจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้ทราบว่าศัพท์ดำใดใช้อย่างสำนวนได้บ้างและมีความหมายอย่างไร เพราะถ้าไม่ทราบว่าศัพท์คำนี้เป็นสำนวนแล้ว จะทำให้อ่านไม่เข้าใจ และอาจมีการดีความหมายผิดไปได้

ตัวอย่างการใช้สำนวน มีดังนี้

  • Whenever Professor English wants his students to remember an important grammar rule, he begins by saying, “Class, take this down.”

จากประโยคตัวอย่างนี้ หากทำการแปลคำว่า take, this, down ตามตัวอักษรจะทำให้ไม่สามารถทราบเลยว่ามันแปลว่าอะไร และสำนวนที่มีความหมายว่า ‘copy on paper what I am about to tell you.’ เป็นศัพท์สำนวนที่สามารถพบบ่อย ๆ ทั้งในการพูด การอ่าน และการเขียน โดยทุกคนจะต้องทำการจดจำ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ในการเรียนภาษาอังกฤษหรือการใช้สำนวนเหล่านี้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง

ตัวอย่างของสำนวนที่ควรทราบ

เพื่อช่วยให้การเรียนศัพท์ตำนวนต่อไปนี้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ ผู้เขียนจึงได้คัดเลือก และจำแนกสำนวนตามลักษณะ ประเภท หรือชนิดในการใช้ เพื่อให้เข้ากับ สถานการณ์ต่างๆตามความเป็นจริง พร้อมกับตัวอย่างสำนวนที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันต่อไปได้ เช่น สำนวนที่เกี่ยวกับการเงิน ความรัก การเจราต่อรองเกี่ยวกับธุรกิจ การแก้ปัญหา รวมถึงสำนวนอื่นๆทั่วไปที่น่าสนใจ

  • ศัพท์สำนวนเกี่ยวกับการเงิน (Money)

  1. bounce a check 
  2. cost an arm and a leg
  3. doesn’t grow on trees
  4. for a song
  5. in the red (black) F. live within one’s means

ศัพท์สำนวน ความหมาย

*bounce a check =write a check without having sufficient money in one’s account to cover it. 

วิธีใช้สำนวนนี้ในประ โยคจะต่างจากภาษาไทย กล่าวคือ ไม่สามารถเขียน bounce a check ถึงใคร (to) หรือ(from) จากใคร

 ดูตัวอย่างการใช้ดังนี้

Example: The bank notified that I had bounced two checks last month.

If Harry’s check bounces again, the bank will cancel his account.

*cost (charge) an arm and a leg = be very expensive or overpriced.

วิธีใช้สำนวนนี้ โดยทุกคนสามารถทำการเขียนคำสรรพนามรูปกรรมหลังคำกริยาได้

 

ตัวอย่าง The concert tickets cost me an arm and a leg!

Don’t buy anything in the stores on Nagoya Drive. They charge an arm and a leg.

* don’t grow on trees = is not readily available or easy to obtain.

วิธีใช้สำนวนนี้โดยทั่วไปนิยมใช้ในประโยคปฏิเสธและสามารถใช้กับสิ่งอื่นๆที่ เป็นของที่กว่าจะได้มาก็ต้องผ่านความเหนื่อยยากเช่นเดียวกับหาเงิน

 

โดยทั้งหมดที่เราทำการยกกตัวอย่างมานี้ก็คือ สำนวนที่เราทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยสำนวนในภาษาอังกฤษยังมีมากกว่านี้นัก ต้องอาศัยการท่องจำและใช้งานถึงจะสามารถจำได้มากที่สุด

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Posted on