หน้าที่ของ HR

หน้าที่ของ HR

เพราะ “พนักงาน” คือหัวใจหลักขององค์กร และ HR มีหน้าที่สำหรับการสร้างความสุขของารอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร พนักงานทุกคนนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญแก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก  โดยบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงหน้าที่และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในองค์กรให้ได้รับรู้กัน

 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระบบขององค์กร HR สามารถทำได้อย่างไร ?

โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันของคนในองค์กรนั้นจะช่วยให้พนักงานมีความผูกพันมี่ดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมที่ทำงานด้วยกันหรือภายในแผนก  สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรรู้จักซึ่งกันและกัน และจะสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานซึ่งกันและกันอีกด้วย โดยจะส่งผลให้ระบบการทำงานร่วมกันอย่างมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยหลักๆ แล้วจะมีเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงานอยู่มากมายให้ใช้ เช่น การสร้าง Team Building ผ่าน Company Outings เป็นต้น

 

ใช้ระบบการทำงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ ต้องทำอย่างไร ?

ในระบบการทำงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ย่อมเกิดผลดีต่อตัวพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อลดความกดดันที่มากเกินความจำเป็นแก่ตัวพนักงาน  โดยปัจจุบันนี้ในสถานการณ์ที่มีโรคคโควิด19 กำลังระบาดอยู่นี้ หลายคนจำเป็นต้อง Work From Home และส่งผลให้กฎระเบียบข้อบังคับแบบเดิม ๆ ไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์นี้

หน้าที่ของแผนกนี้ จึงถือว่ามีหน้าที่ที่สำคัญเป็นอยากมากเพื่อช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงการเลือกทำงานแบบยืดหยุ่นเช่นนี้ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับแต่ละคน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทุกคนให้ได้มากที่สุด รวมถึงพฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนไปด้วย

ฉะนั้นองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถยอมรับการปรับเปลี่ยนข้อจำกัดในการทำงาน เพื่อรองรับการทำงานให้สะดวกที่สุด องค์กรนั้นก็จะได้คนที่มีศักยภาพเข้าไปร่วมงานได้มากที่สุด นั่นเอง เพราะการทำงานที่ดีนั้นไม่ได้วัดจากการทำงานที่หนัก แต่วัดจากผลลัพธ์ที่จะได้ออกมาต่างหาก

การต้องไตร่ตรองถึงการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางสายอาชีพ คืออะไร?

ด้วยรูปแบบการทำงานที่ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เส้นทางอาชีพ ก็ค่อยๆ เลือนลานลงและเปลี่ยนแปลง แปรผันตามไปด้วย ซึ่งพนักงานหนึ่งคนอาจจะไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวในเลือกเดิน แถมเขาเหล่านั้นยังมีงานหลากหลายให้ต้องรับผิดชอบด้วย และ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้บริหารและสำหรับคนในแผนกนี้ คือ ควรจะไตร่ตรองและตระหนักอยู่เสมอก็คือการวางแผนพัฒนาอาชีพ ของตัวบุคคลให้ได้รับความก้าวหน้าอยู่เสมอ องค์กรจึงมีหน้าที่ที่จะต้องพร้อมให้ข้อเสนอหรือช่วยออกแบบความก้าวหน้าทางเส้นสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลด้วย

 

การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่แก่พนักงานอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรบ้าง ?

สำหรับพนักงานทุกคนแล้ว การเรียนรู้ที่กล่าวมาบนหัวข้อข้างต้นนี้ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในองค์กรอย่างเดียว แต่คือการเรียนรู้ภายนอกด้วยเช่นกัน เนื่องจากทุกวันนี้โลกของการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ทำให้เกิดงานใหม่และทักษะใหม่ๆ ตามมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นทักษะ ที่ไม่ได้มีสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้ปกติทั่วไปอีกด้วย

หากจะมีการส่งเสริมให้พนักงานได้สามารถพัฒนาตัวเอง ผลประโยชน์เหล่านี้ก็จะกลับมาสู่องค์กร และขณะเดียวกันพนักงานก็จะรู้สึกดีที่ได้อัพเกรดความสามารถของตัวเองอีกด้วย เป็นผลดีแก่ทั้งองค์กรและตัวพนักงาน

 

 

ดังนั้นการดูแลพนักงานให้มีความสุขและได้รับผลประโยชน์ที่ดีแก่ตัวเขาเอง ย่อมเป็นเรื่องที่ดีและสมควรที่สุดที่องค์กรควรจะทำอยู่เสมอ เพื่อที่สิ่งเหล่านั้นจะวกกับมาสร้างประโยชน์แก่ตัวองค์กรเองอีกด้วย ความสุขที่มอบให้พนักงานอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่องค์กรไม่ควรละเลย

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หรือ ที่นี่

 

Posted on