ปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

โดยปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานนั้น มีอยู่หลายปัจจัย โดยในบทความนี้จะสรุปออกมาทั้ง 5 ปัจจัยให้ท่านได้ศึกษากัน

 

การมีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

และเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่า ด้วยความค่าแรงที่สูงขึ้นย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยมีรายการของ World Happiness Report (WHR) ที่บ่งบอกไว้ว่า
คนที่มีรายได้จากการทำงานที่สูงจะมีความสุขและพึงพอใจในชีวิต มากกว่าคนที่มีรายได้ต่ำ

 

แต่การเพิ่มเงินเดือนไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่มความสุขเสมอไปของตัวพนักงานในบางคน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มเงินเดือนจำนวนหนึ่ง จะทำให้คนที่รายได้ต่ำมีความสุขมากกว่าคนที่มีรายได้สูง นี่เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว
แต่จะสอดคล้องกับอีกหนึ่งผลการวิจัย ที่ระบุไว้ว่า เงินไม่ได้สร้างความสุขสำหรับคนที่มีรายได้เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี และการเพิ่มเงินเดือนที่มากขึ้นนิดหน่อยไม่ได้ทำให้คนพวกนี้มีความสุขขึ้น

 

สรุปก็คือ การมีเงินมากไม่มีผลต่อความสุขในบางบุคคล แต่การมีความมั่นคงทางการเงินต่างหากที่ทำให้มีความสุขมากกว่า และนี่เป็นข้อเท็จจริงที่สุด

 

1.การมีเจ้านายที่ดี

 

หัวหน้าที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความสุขในที่ทำงาน การที่คนเรามีหัวหน้าที่มีความสามารถและมีความรอบรู้สูง ย่อมส่งผลถึงความพึงพอใจของพนักงานได้อย่างมาก
โดยเฉพาะหัวหน้างานที่สามารถกำหนดสภาวะการทำงานของพนักงานได้ ช่วยแก้ปัญหา และมอบความรู้ เทคนิคต่างๆให้แก่พนักงานได้

 

ฉะนั้นการที่พนักงานจะมีหัวหน้าที่ดีและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ฉลาดย่อมส่งผลถึงความสุขที่เพิ่มขึ้นต่อตัวพนักงานได้อย่างมากอีกด้วย

 

 

3. การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและเห็นแกเห็นใจกัน

 

การทำงานที่ดีคือการทำงานที่สามารถเป็นทีมได้อย่างเข้าขากัน ไม่ใช่การฉายเดี่ยว ความสามัคคีจึงเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้งานออกมาอย่างประสบความสำเร็จ

 

และถ้าหากเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานย่อมส่งผลเสียต่อกระบวนการทำงานอย่างแน่นอน ขณะเดียวกัน ถ้าหากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกคนแล้ว ผลลัพธ์ของงานที่ออกมาย่อมดีตามความสัมพันธ์ด้วย งานจะเสร็จเร็ว เจอปัญหาได้น้อยเพราะทุกคคนช่วยกันทำ

 

 

4. ความมีความอิสระในการทำงาน

 

หัวหน้าที่มอบความอิสระแก่พนักงานในการทำงานนั้นจะทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น กกับการทำงานมากกว่ามีหัวหน้าที่ชอบควบคุมทุกอย่างทุกขั้นตอนจนกลายเป็นเผด็จการ

 

โดยมีงานวิจัยชนิดหนึ่งที่บ่งบอกว่า การบริหารงานแบบการที่หัวหน้าคอยเฝ้าดูทุกขั้นตอน ส่งผลให้กำลังใจของพนักงานต่ำลง และจะเป็นการเพิ่มอัตราการลาออกที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เพราะขาดความอิสระในการทำงานอีกด้วย

 

 

5. Work Life Balance การสมดุลชีวิต

 

แม้ว่าจะมีความอิสระในการทำงานหรือมีความหลากหลายของงานแล้วก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่สุดของความสุขพนักงานคือการได้หยุดงาน ได้พักผ่อนบ้าง เพราะการทำงานที่มากที่หนักเกินไป ไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตแล้ว ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพกายของบุคคลนั้น ๆ อีกด้วย

 

ซึ่งไม่มีผลงานวิจัยใดๆ ที่ออกมารองรับว่าการที่เรายิ่งทำงานนานเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีมากเท่านั้น หากแต่จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามด้วยซ้ำ

 

ฉะนั้นการสร้าง Work Life Balance สมดุลชีวิตกับการทำงาน ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดต่อชีวิตในการทำงานอีกด้วย

 

 

สรุปแล้วว่า หากใครที่สามารถทำตาม5ปัจจัยที่เราได้ทำการรวบรวมมาให้อ่านในบทความนี้ได้นั้น ชีวิตการทำงานของคุณย่อมมีความสุขขึ้นได้อย่างแน่นอน คุณควรจัดสรรชีวิตการทำงานของคุณให้ดีและทำให้ตัวคุณเองมีความสุขกับการทำงานที่สุด

Posted on