โรค Burnout Syndrome

 

หากการทำงานในแต่ละวันของคุณปราศจากความสุขและความมุ่งมั่นแล้วหละก็ การทำงานและผลลัพธ์ที่จะได้ก็ย่อมไม่ดีตามไปด้วย โดยความรู้สึกที่เบื่องานหรือความรู้สึกที่หมดไฟนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเฉยๆ เพราะมันเป็นโรคอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าใครที่อยู่ในวัยทำงานยังไงก็ต้องเคยเป็นหรือรู้สึกถึงอาการของโรคนี้กันมาแล้วทั้งนั้น

 โดยหากรู้จักโรคนี้ให้ดี รู้สาแหตุของโรค รู้วิธีบำบัดรักษา ย่อมเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง และการชาร์ตพลังงานให้แก่พนักงานที่มีความรู้สึกหมดไฟกับการทำงานไปแล้ว ให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ก็ย่อมเป็นผลดีต่อตัวองค์กรอีกด้วย

โรค Burnout Syndrome คืออะไร?

 

โรค Burnout Syndrome คือ ภาวะหมดไฟในการทำงานนั่นเอง โดยจะเป็นอาการของสภาวะที่รู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ของผู้ทำงาน จิตใจและร่างกายที่เกิดจากความเครียดที่ต้องแบกรับมากเกินไปและความเครียดเหล่านั้นก็ถูกสะสมอยู่เป็นเวลานาน โดยอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะนี้จะมีความรู้สึกจมดิ่ง ไม่มีความต้องการที่จะทำอะไรเลย หมดแรงกระตุ้นต่าง ๆ เป็นต้น

 

สาเหตุของ Burnout Syndrome เกิดจากอะไร?

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงานนั้น มีมาจากสาเหตุที่ค่อนข้างหลายปัจจัย โดยจะแบ่งได้จาก

  • ปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำงาน ตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมงานที่ไม่สามารถร่วมงานได้ ร่วมงานแล้วรู้สึกอึดอัด การเอารัดเอาเปรียบกันในองค์กร งานที่มากจนเกินพอดี หรือปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของคุณ
  •  ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต เช่น เรื่องเครียดหรือปัญหาที่เข้ามาและคุณไม่สามารถรับมือกับมันได้ สิ่งต่างๆที่จู่โจมคุณเข้ามาในระหว่างที่คุณไม่ทันได้ตั้งรับมัน สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดภาวะโรคนี้ขึ้นมาได้ 
  •  ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคลิกส่วนบุคคล  เป็นปัญหาส่วนตัวบุคคลของแต่ละคนที่จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกันออกไป โดยคุณไม่สามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปได้ เช่น สิ่งที่คุณไม่ชอบส่วนตัว เป็นต้น

 

วิธีฟื้นฟูตนเองจากโรค Burnout Syndrome ทำอย่างไร?

 

โดยลำดับแรกคุณต้องทำความเข้าใจตนเองก่อนว่าคุณกำลังอยู่ภายใต้ความกดดันในรูปแบบไหน จนทำให้อยู่ในภาวะ Burnout นี้ 

 

และลำดับต่อไปคุณจะต้องลองเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดยการปรับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ได้ พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และลงมือทำสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้น 

 

และจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้ว คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการยอมรับที่จะอยู่กับมันอย่างไรให้คุณมีความสุขที่สุด โดยไม่ให้มันมาทำร้ายคุณได้ ถือว่าเป็นการปกป้องตัวเองวิธีหนึ่ง

หากวันใดที่คุณมีวามรู้สึกหมดไหในการทำงานขึ้นมา ให้คุณพยายามนึกถึงความรู้สึกในวันแรกที่คุณเริ่มทำงานหรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆ เข้าไว้ ว่าวันเหล่านั้นคุณรู้สึกมีความสุขมากมายเพียงใด ที่ทำงานสถานที่ใหม่ โต๊ะทำงานตัวใหม่ เพื่อนร่วมงานคนใหม่ งานท้าทายใหม่ๆ ที่คุณจะต้องเจอและทำการยอมรับมันให้ได้

คุณจงพยายามทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนเห็นว่า คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆและพยายามอยู่เสมอที่จะปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคุณให้ได้ ทำให้ทุกวันของการทำงานของคุณมีความสุขที่สุด และสิ่งที่สำคัญที่สุด จงอย่าละเลยความรู้สึกตัวเองจนก่อให้เกิดโรค  Burnout นี้ขึ้นมา 

Posted on