ปัญหาที่จะตามมาหากคุณดื่ม แอลกอฮอล์

Alcohol

ผู้ที่ติดการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์  Alcohol ติดกันเป็นเวลานาน ย่อมทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างมากมาย สามารถทำให้คนที่ติดการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานานจะมีอายุเฉลี่ยที่สั้นลง 10-15 ปี โดยบทความนี้เราจะมาทำการอธิบายถึงโทษของการดื่มแอลกอออล์กันว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้อย่างไรบ้าง

 

Alcohol ดื่มเครื่องที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ จะทำให้เป็นโรคอะไรได้บ้าง?

หากคุณดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้สุขภาพของคุณเองเกิดโรคต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่จะสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ หากได้ดื่มติดต่อกันเป็นเวลานาน และปริมาณที่เกินขนาดก็อาจจะส่งผลทำให้เสียชีวิตเลยเป็นได้ โดยบทความนี้จะบอกถึงข้อเสียต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

โดยผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มามากกว่าปริมาณที่สมควรติดต่อกันเป็นเวลานาน สุขภาพร่างกายมีโอกาสที่จะเป็น โรคความดันโลหิตสูงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ หากทำการดื่มยิ่งมาก ความดันโลหิตก็จะยิ่งสูงตามไปด้วย ยิ่งดื่มมากก็ยิ่งสูงมาก

และหากเมื่อความดันโลหิตสูง ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลทำให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วย หากผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมากจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังและมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวายได้

อย่างไรก็ตาม หากดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากเกิน ก็จะเสี่ยงต่อโรคกระเพาะ โรคตับแข็ง และการเกิดอุบัติเหตุ อีกด้วย

 

การดื่มแอลกอฮอล์สามารถส่งผลเสียต่อหัวใจได้อย่างไร ?

การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากก็อาจจะทำให้เกิด โรคหัวใจเต้นผิดปกติ  โรคกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ โดย 2 โรคนี้ถือเป็นโรคที่อันตรายต่อร่างกายมากอีกเช่นกัน เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอาการหัวใจวาย และเสียชีวิตแบบฉับพลันได้

 

ผลของการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อสมอง

และผลของการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ยังส่งผลต่อการทำงานของสมองอีกด้วย โดยผู้ที่สูงอายุ จะมีปัญหาเรื่องความจำและความคิดอ่านที่เป็นผลมาจากสมอง หากดื่มสุราจะทำให้สมองมีอาการฝ่อก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะสมองในส่วนหน้า frontal lobes ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดอ่าน

 

จะเป็นอย่างไร เมื่อผู้สูงอายุดื่มแอลกอฮอล์

ผู้สูงวัยมักจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัว การดื่มสุราก็อาจจะทำให้การทรงตัวไม่ดีจึงสามารถหกล้มได้ นอกจากนั้นการดื่มสุรา ยังมีผลต่ออารมณ์ พฤติกรรม ที่รุนแรงขึ้น ด้วย

 

น้ำหนักกับการดื่มแอลกอฮอล์

และการดื่มสุราก็อาจจะทำให้เกิดอาการน้ำหนักเกินมาตราฐานได้  เพราะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็มีพลังงานที่สูง เช่น เบียร์ 1แก้ว จะให้พลังงานแก่ร่างกาย 95 กิโลแคลอรี หากคุณมีน้ำหนักที่เยอะอยู่แล้ว ก็อาจทำให้คุณเสี่ยงที่จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 

โดยสรุปได้ว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็อาจจะทำให้สุขภาพร่างกายนั้นเกิดผลเสียได้มากมาย อาจจะทำให้เป็นโรคที่เสี่ยงต่อชีวิตได้มากมาย และสำหรับท่านที่ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วมีคำแนะนำว่า หากไม่ดื่มต่อไปจะเป็นเรื่องที่สมควรทำที่สุดและจะไม่ทำให้เสียสุขภาพ ดังนั้นหากลด ละและเลิกได้ ก็ควรจะทำ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หรือ ที่นี่

Posted on