วิธีสร้างความสุขจากการทำงาน

การ Workplace Happiness หรือ วิธีสร้างความสุขในการทำงานให้ยั่งยืน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข หาคำตอบได้ในบทความนี้

 

ความสุขคืออะไร?

 

 เป็นคำถามที่ดูเหมือนจะสามารถตอบได้ง่าย แต่ในทางตรงกันข้าม หากใครที่เกิดปัญหาไม่มีความสุขกับการทำงานหรือกับเรื่องต่างๆที่มีในชีวิต ก็ตอบได้ยาก เช่นเดียวกัน 

 

เพราะขณะที่ใครหลายๆคน ที่หมือนจะเข้าใจถึงความหมายจองคำว่า ความสุข แต่ในหลายคนเหล่านั้นก็กลับค้นหาและพยายามอย่างหนักที่จะไขว่คว้ามันให้มาอยู่กับตัวอยู่เสมอ 

 

จนทำให้แนวคิดหรือวิธีการค้นหาความสุขเกิดขึ้นอย่างมากมาย และเกิดคำถามใหม่เกิดขึ้นมาว่า

 

 เราจะสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไรกัน?  วิธีสร้างนั้นมีมากมายแต่ใครจะรู้จะมีสักกี่วิธีกันที่ทำอย่างง่ายและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

 

ดั่งเช่น ความสุขในการทำงาน  หรือทางสากลเรียกว่า Workplace Happiness ที่เป็นตัวสร้างความผูกพัน สร้างอารมณ์และสร้างแรงจูงใจในองค์กร 

 

โดยการสร้างเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของตัวบุคคลในองค์กร การสร้างความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อตัวผู้บัญชาการ และลดอัตราการลาออกของพนักงานให้น้อยลง

 

ในหลาย ๆ องค์กรจึงหันมาใส่ใจการสร้างความสุขในที่ทำงานมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการลาออกหรือความเครียดที่ได้ก่อขึ้นจากความสัมพันธ์ในแง่ที่ไม่ดี ที่มีให้แก่กันของสมาชิกในองค์กร

 โดยบทความต่อจากนี้จะเป็นแนวทางของการสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อที่จะให้ทุกองค์กรสามารถนำไปปรับใช้กันได้เพื่อความสุขสงบขององค์กรต่อไป

 

  • การสร้างความสุขในการทำงาน  โดยการทำให้เกิดความสุขในการทำงานนั้นมีหลายวิธีและสามารถสร้างโดยง่าย คือ การที่พนักงานได้รับการยกย่อง การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและทางองค์กร ความมั่นคงของบริษัทที่มีให้แก่พนักงาน ความก้าวหน้าที่ควรได้รับอย่างตลอดหากงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่ดี  

 

  • ความรื่นรมย์ในการทำงาน เป็นการสร้างความรู้สึกสนุกขณะทำงานโดยปราศจากความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ โดยอาจจะเป็นการจัดแต่งสถานที่ทำงานให้เกิดความรื่นรมย์ ผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น

 

  • สร้างความพึงพอใจในการทำงาน เป็นการเนรมิตความรู้สึกพอใจขณะทำงานให้แก่พนักงาน โดยไม่สร้างความทุกข์ใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

  • สร้างความกระตือรือร้นต่อการทำงาน สร้างความอยากให้แก่พนักงาน โดยจะเป็นความรู้สึกอยากทำงานและเต็มไปด้วยความตื่นตัวและมีชีวิตชีวา เป็นต้น

 

ใจความสำคัญหลัก ของการสร้างความสุขในการทำงาน ของทุกวันนี้ได้วัดที่ผลลัพธ์ของธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการจัดสรรและการบริหารองค์กรด้วย หากเป็นองค์กรที่ดี บริหารได้ดี ผลลัพธ์ที่จะตามมาย่อมดีตามไปด้วย 

 ซึ่งตัวแปรสำคัญที่จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีได้นั้นก็คือพนักงานขององค์กรนั่นเอง 

 

 

ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่คุณควรจะให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ที่จะได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกของตัวพนักงานในองค์กรอีกด้วย หากคุณมีความสามารถจัดสรรได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าองค์กรและธุรกิจของคุณนั้นก็คงจะประสบความสำเร็จตามไปด้วยเช่นกัน

 

Posted on